Mobil ny

Integritetspolicy

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation). I denna integritetspolicy beskriver vi hur KRISTENSONS VVS AB behandlar dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom KRISTENSONS VVS AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

1. Insamling av information

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du kontaktar oss, besöker vår hemsida, gör en förfrågan eller lägger en beställning. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig.

Utöver de uppgifter som vi samlar in från dig kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part. Vi hämtar information från offentliga register via tredjepartstjänster för adressuppdatering, t.ex. Fortnox, för att kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Vi hämtar uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, upplysningsföretag eller banker, t.ex. UC. Vi hämtar uppgifter om fastighetsbeteckning från t.ex. Metria.

2. Användning av information

Vi samlar endast in och behandlar de personuppgifter som är berättigade för ändamålet.

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Identifikationsnummer dvs. personnummer och organisationsnummer.
 • Fastighets- och lägenhetsbeteckning
 • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris och köphistorik.
 • Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, belopp och betalningshistorik.
 • Finansiell information såsom kreditupplysningar.
 • Korrespondens och annan information såsom anteckningar och e-postmeddelanden i olika ärenden tex. förfrågningar, tidsbokningar, serviceåtaganden och garantier.
 • Användarinformation från vår hemsida såsom IP-adress och enhetsinformation.

3. Hur använder vi insamlad information

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Dessa ändamål bestämmer vad vi får använda dina personuppgifter till.
a) Hantera förfrågningar och lämna offerter
För att vi ska kunna hantera förfrågningar och lämna offerter behöver vi bla. behandla dina kontaktuppgifter och eventuellt information om din fastighets- eller lägenhetsbeteckning.
b) Hantera beställningar och köp
För att kunna hantera beställningar och köp samt uppfylla våra åtagande till dig som kund behöver vi behandla fler personuppgifter om dig. Vi behöver bla. kunna identifiera dig, bekräfta din beställning, boka in tider med dig, säkerställa din fastighetsbeteckning, bedöma vilka betalningssätt vi kan erbjuda dig baserat på finansiell information, och hantera betalningar från dig. Vidare behöver vi också behandla dina personuppgifter för att kunna hantera våra åtagande vid reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter och tjänster.
c) Information om och marknadsföring av våra produkter och tjänster
Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna informera dig om och marknadsföra oss och våra produkter och tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt behålla en god kundkontakt med dig som kund.

4. Lagring av dina personuppgifter

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Lagringsperioden beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan vi komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

5. Delning av information

Om du gör en beställning eller genomför ett köp hos oss kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hanteringen av din beställning och köp, baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund:

 • Leverantörer, tillverkare och distributörer av produkter och tjänster som vi säljer för att t.ex. få hjälp med supporttjänster såsom garanti, reparation och service. De personuppgifter som vi lämnar är dina kontaktuppgifter och orderinformation.
 • Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig. De personuppgifter som vi lämnar är dina kontaktuppgifter och orderinformation.
 • Underleverantörer och samarbetspartners som anlitas inom ramen för din beställning och köp för att vi ska kunna leverera de produkter tjänster som vi avtalat om. De personuppgifter som vi lämnar är dina kontaktuppgifter och orderinformation.
 • Kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som förser oss med underlag för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga, t.ex. kreditupplysningar, när du ansöker om kredit inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. Den uppgift som lämnas ut är identifikationsnummer.

Vi kan också komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.
För att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så vi kan hantera dina beställningar och köp så kommer också vi att lämna ut dina kontaktuppgifter till företag som tillhandahåller information från folkbokföringen eller andra offentliga register. De uppgifter som lämnas ut är identifikationsnummer och kontaktuppgifter baserat på våra avtalsförpliktelser till dig som laglig grund.
För viss behandling av personuppgifter anlitar vi personuppgiftsbiträden. Detta gäller t.ex. molnleverantörer av IT-system och företag som hanterar vår IT-support. Vid anlitande av personuppgiftsbiträde säkerställer vi alltid att de endast behandlar personuppgifterna i enlighet med våra instruktioner och för berättigade ändamål. Vi har skriftliga avtal med våra personuppgiftsbiträden genom vilka det bla. säkerställs att personuppgiftsbiträdet tillämpar åtminstone motsvarande säkerhetsåtgärder som vi själva tillämpar samt att dina personuppgifter inte får behandlas för andra ändamål än de vi samlat in dem för.

6.  Dina rättigheter

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som vi har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag.
Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av oss så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.

Du har rätt att få felaktiga upp­gifter rättade. Du har rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personupp­gifter om du till exempel anser att de inte är korrekta.

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har även alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakta oss!

eller ring oss
 0760-34 99 82 

INTEGRITETSPOLICY

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

ROTAVDRAG

Som privatperson har du rätt till ROT-avdrag. Till rotarbeten räknas reparationer och underhåll samt om- och tillbyggnader. Dessa arbeten ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i anslutning till en bostad som du äger och som kan bebos.
Läs mer på
www.skatteverket.se

VÅRA LEDORD ÄR

Engagemang. Kvalité. Effektivitet. Arbetsglädje. Öppenhet. Delaktighet. Föredöme.

Auktoriserat VVS-företag Varberg