Mobil ny

Om företaget

Kristensons VVS AB startades upp som företag hösten 2015. Stationeringsort är Varberg. Vi är ett mindre VVSföretag med ambitionen att utvecklas och växa i lagom takt.

Vi har drygt 18 års bransch-erfarenhet och inriktar oss i första hand på alla typer av VVS-installationer åt privatpersoner, företag och föreningar. Vi  utför även service och reparationer.

Våra värdegrund utgår ifrån:
Engagemang. Kvalité. Effektivitet. Arbetsglädje. Öppenhet. Delaktighet. Föredöme.

Kristensons VVS AB är en auktoriserad VVS installatör enligt Säker Vatteninstallation.       
Säker Vatteninstallation är en installation som:
• är utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation
• är utförd av ett auktoriserat VVS-företag
• är utförd av utbildade VVS-montörer med branschlegitimation
• är kontrollerad enligt branschreglerna
• har intyg om Säker Vatteninstallation.

Medlem i organisationen säkert vatten. 

Kristensons VVS AB är en auktoriserad VVS installatör enligt Säker Vatteninstallation.       
Säker Vatteninstallation är en installation som:
• är utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation
• är utförd av ett auktoriserat VVS-företag
• är utförd av utbildade VVS-montörer med branschlegitimation
• är kontrollerad enligt branschreglerna
• har intyg om Säker Vatteninstallation.